Ronde Tafel Bree werd opgericht in 1973. De Ronde Tafel is een serviceclub voor jonge mensen. Over gans de wereld hebben jonge mensen zich al gedurende meer dan een halve eeuw hierbij aangesloten. In de schoot van deze serviceclub groeiden en groeien heel wat hechte vriendschapsbanden en worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt van de sociale werken van de Ronde Tafel.

Via regelmatige bijeenkomsten bevordert zij de vriendschap onder jonge mannen tot 40 jaar, en dit zowel op professioneel als op sociaal vlak.. Vandaar die steeds vernieuwde kracht, ideeën en enthousiasme die er van uitgaat. Spreekbeurten en discussies verbreden het gezichtsveld, los van politiek, confessioneel, taalkundig of rasvooroordeel. Ook contacten en onderlinge samenwerking met andere landen en volkeren maken deel uit van haar activiteiten.